ישנן 31,556,926 שניות בשנה,
אלף מילי שניות בשנייה,
מיליון מיקרו שניות
מיליארד ננו שניות
והקבוע היחיד
הוא שינוי.

דילוג לתוכן