מה מייצר את הבולטות של אדם אחד על פני אחר?
לא תמיד רמת הכישורים ומידת היכולות,
אלא בעיקר הדרך שבה האדם תופס את עצמו ומתקשר את עצמו לסביבה.

דילוג לתוכן